Vážení čtenáři, milovníci umění, sběratelé, o nejvýraznější představitelce československého meziválečného umění Marii Čermínové (1902–1980) toho mnoho nevíme. Neposkytovala totiž žádné rozhovory, nenapsala ani žádné texty nebo vzpomínky. Zato ale víme, že Toyen především právem patří mezi přední výtvarníky českého a evropského malířství dvacátého století. Její výrazná tvorba i neotřelé životní postoje vzbuzují po celém světě také čím dál tím větší obdiv a zájem o její dílo a osobu.

Česká malířka a grafička Toyen se narodila 21. září 1902 na pražském Smíchově jako Marie Čermínová. Ke své rodině se nehlásila, zřekla se jí, aby se osvobodila od své minulosti. Pro svůj umělecký život si zvolila záhadný pseudonym Toyen, který nebyl ani ženského, ani mužského rodu, a který jí odpoutával od předsudků spojených s pohlavím. V letech 1919 až 1920 Toyen docházela na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Největší vliv na její tvorbu však mělo její seznámení se s Jindřichem Štýrským v roce 1922. Se Štýrským se Toyen přátelila až do jeho smrti v roce 1942. Společně vytvořili zvláštní tvůrčí spojenectví, navzájem se inspirovali a doplňovali, sdíleli svoje umělecké myšlenky i inspirace. V roce 1923 se Toyen stala členkou avantgardní skupiny Devětsil. Tato skupina podporovala levicové umění, které mělo být přístupné všem společenským vrstvám a které mělo poukazovat na inspiraci životem a cítěním proletářů. Členy Devětsilu byli mj. rovněž Jaroslav Seifert, Vladislav Vančura, Vítězslav Nezval, Jiří Wolker, Jiří Voskovec, Jan Werich, Jaroslav Ježek, Karel Teige, Jindřich Štýrský i Julius Fučík. V této době Toyen malovala převážně ve stylu pozdního kubismu a purismu, ale také naivního umění.

Koncem roku 1925 odjela Toyen se Štýrským do Paříže, kde pod vlivem tamních avantgardních směrů o rok později společně vyhlásili vznik nového uměleckého směru, který nazvali artificialismus a který byl jakousi poetickou alternativou surrealismu. Tento směr navazoval na magický realismus Devětsilu, umění podle něj mělo navozovat lyrickou atmosféru, potvrzenou estetickými dojmy obrazu. První výstava Toyen a Štýrského se konala v roce 1926 v pařížské Galerie de l’art contemporain. Po svém návratu do Prahy v roce 1928 se Toyen začala více přiklánět k naukám surrealistů a v roce 1934 se vedle Karla Teigeho, Jindřicha Štýrského a Jindřicha Heislera stala jednou ze zakládajících členů Surrealistické skupiny. Tato skupina úzce spolupracovala s francouzskými surrealisty, v roce 1935 tak na její pozvání do Prahy přijeli také André Breton a Paul Eluard, kteří skupině poskytovali jakési vzdálené duchovní vedení. Jejich návštěva znamenala pro Toyen počátek jejich dlouholetého přátelství a vzájemné inspirace. Po okupaci a nástupu druhé světové války byl přerušen vývoj avantgardního umění v Čechách. I Toyen byla nucena tvořit v utajení a nevystavovala. Její surrealistické dílo totiž bylo nacisty považováno za zvrácené umění. Po skončení války krátce vystavovala, nicméně s narůstající napjatou atmosférou v naší zemi opustila již v roce 1947 Československo a odešla s básníkem Jindřichem Heislerem do Paříže, kde zůstala až dokonce života. V Paříži dále vystavovala se surrealisty a stala se jednou z nejuznávanějších autorit tohoto hnutí.

Toyen představovala jednu z nejvýznamnějších postav českého surrealismu. Byla svobodnou a osobitou umělkyní i ženou v českém i světovém umění 20. století. Z konvencí společnosti se vymykala svým bohémským životem, svou tvorbou se stavěla proti měšťáctví a pokrytectví v umění i společnosti. Odmítala přijmout tehdejší pojetí ženské role a sama sebe brala jako rovnou mužům, nejen ve svém umění, nýbrž i ve svém osobním životě. Toyen žila pro svou tvorbu, avantgardní umění pro ni bylo prostředkem k osvobození od konvencí tehdejšího života. Malování pro ni bylo přirozenou vnitřní potřebou, sama se nikde neprosazovala, nepřizpůsobovala se požadavkům galeristů a výtvarných kritiků. Své samostatné výstavy obvykle pojímala jako manifestaci přátelství se surrealistickými básníky. Zemřela v Paříži 9. listopadu 1980. U nás se na ni mělo zapomenout. O to častěji o ní slyšíme ale v současnosti. Její obrazy se prodávají za závratné ceny, patří už i k českým aukčním rekordům.

Obrázek: Toyen, Bez názvu, 30. léta 20. století

Zdroj: https://dvojka.rozhlas.cz/melo-se-na-ni-zapomenout-osudove-zeny-toyen-7449071, vlastní zpracování, 2021

Obraz Cirkus malířky Toyen se nedávno v aukci v pražském Mánesu prodal na sále za 65,75 milionu korun. I s aukční přirážkou, která činí 21 procent, nový vlastník za dílo zaplatí 79,56 milionu korun. Jde o nový autorský rekord avantgardní malířky v aukčním prodeji. Obraz Cirkus namalovala Toyen v roce 1925. Pochází tak z autorčina vzácného, sběratelsky velmi ceněného pařížského období. Vyvolávací cena obrazu činila 23 miliony korun. Dílo z 20. let se na trh vrátilo 20 let od svého prvního aukčního prodeje, v červnu 2001 byl vydražen za tehdy rekordních téměř 2,5 milionu korun. Toyen dlouhodobě patří mezi nejdražší české autory. Její obraz Spící byl v roce 2009 prvním dílem vydraženým na českých aukcích za více než 20 milionů korun. Loni se jejím nejdražším dílem prodaným v tuzemské aukci stal obraz Piková dáma, když se jeho cena dostala přes 78 milionů korun. Úspěchem nedávné aukce byla dražba dalšího díla Toyen pohlednicového formátu s titulem Sans Titre /Bez názvu (Hlava kočkovité šelmy) z období kolem roku 1955, jehož cena se vyšplhala z 680.000 korun na tři miliony korun. Obraz pocházel ze sbírky slavného zakladatele světového surrealistického hnutí André Bretona. Toyen mu ho v 50. letech osobně věnovala.

 

Odborné zdroje:

https://argo.cz/knihy/toyen/,

https://dvojka.rozhlas.cz/melo-se-na-ni-zapomenout-osudove-zeny-toyen-7449071,

https://www.irozhlas.cz/kultura/vytvarne-umeni/pred-115-lety-se-narodila-marie-cerninova-jednu-z-nejvyznamnejsich-vytvarnic_1709210756_pj?_ga=2.95254104.517265910.1619189214-1377840950.1619189211,

http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=421,

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/obraz-cirkus-od-toyen-se-prodal-za-rekordnich-79-56-mil-kc/2023747,

https://www.kudyznudy.cz/akce/toyen-snici-rebelka.

 

Mgr. Petr Jezdinský, člen týmu JURIS REAL Gallery, spol. s r. o.