Ve světoznámém londýnském aukčním domě Christie’s padl další rekord – tentokráte za vydraženou knihu. A nejedná se o ledajakou knihu, ale o První folio od Williama Shakespeara z roku 1623.

Soubor nese název Mr. William Shakespeares Comedies, Histories, & Tragedies. (Pana Williama Shakespeara komedie, historie a tragédie), obsahuje celkem 36 jeho her a byl vytištěn sedm let po Shakespearově smrti. Je zajímavé, že osmnáct z nich nebylo nikdy předtím vydáno a bez zaznamenání v tomto souboru by se nikdy nedochovaly. Patří k nim taková významná díla jako Julius Caesar, Macbeth, nebo Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete.

Dosažená částka 9 978 000 $ (232 milionů korun) překonala předaukční odhad, který byl mezi 93 a 140 miliony korun.

Tato suma ale překonala i cenu, za kterou bylo Shakespearovo První folio vydraženo před necelými 20 lety. Naposledy se totiž toto dílo objevilo v dražbě v roce 2001 (Christie’s New York), kdy dosáhlo 6 166 000 $, dnešních v přepočtu 144 milionů korun. To je i důvod, proč ceny vzácných sběratelských předmětů stále rostou – prostě jich je ke koupi nedostatek a poptávka převyšuje nabídku. Tento spis vyšel v roce 1623 v počtu 750 výtisků a dodnes je jich evidováno 235 existujících v různém stavu kompletnosti. Z nich je ale pouze 6 kompletních, které se nacházejí v soukromých rukou a převážná většina z nich je ve vlastnictví různých institucí ve Velké Británii a USA.

Druhou nejdražší knihou v historii je dílo „The Birds of America“ (Američtí ptáci) od francouzsko-amerického ornitologa a malíře Johna Jamese Audubona. Toto čtyřsvazkové dílo se vydražilo v Sotheby’s v roce 2010 za 7,3 milionu liber, v přepočtu téměř 220 milionů korun.

Radek Novák, specialista na alternativní investice, člen týmu JURIS REAL Gallery