Vážení čtenáři, sběratelé a nadšenci historických zbraní, bodák vz. 1895 na pušku Mannlicher byl posledním všeobecně zavedeným bodákem v rakousko-uherské armádě. Stal se tak charakteristickou zbraní vojáka habsburské monarchie v první světové válce a díky tomu i nejrozšířenějším vzorem bodáku v její historii. Není tedy divu, že bodáky Mannlicher M1895 jsou nejčastěji zastoupené chladné zbraně habsburské monarchie v České republice. I z tohoto důvodu se proto jedná o velice cenný a zajímavý sběratelský materiál.

Na jeho hromadné výrobě se podílela především zbrojovka ve Steyru, na čepelích značená OEWG (Österreichische Waffenfabrik Gesellschaft Steyr), v podstatně menší míře pak zbrojovka v Budapešti se značkou F.G.G.Y. (Femaru Fegyver es Gepgyar Budapest).

Vedle pušky M1895 existovaly rovněž jezdecká karabina M1895 a krátká puška M1895 (Stutzen) pro pěchotu, nahrazované později jednotným vzorem s bočními poutky na řemen (jako u karabiny), i s dolními poutky (jako u krátké pušky) a se záchytem na upevnění bodáku. Bodáky na štuc (karabinu) mají na nákružku mušku, která překrývá mušku zbraně, a tím upravuje změněné balistické vlastnosti po nasazení bodáku.

Bodák se vyráběl i v provedení pro poddůstojníky, které se od běžného bodáku pro mužstvo lišilo průvlekem na třapec na hlavičce jílce a také tvarem příčky, protažené v hák ohnutý směrem k čepeli (detailněji viz níže).

Bodáky se liší i provedením, rozlišujeme mírovou a válečnou produkci a bodáky náhradní, vycházkové a pro vojenské gážisty.

Bodák M95 je tradiční a osvědčené nožové konstrukce jednoduchých tvarů s jednosečnou čepelí se středovým hrotem a falešným ostřím. Jednoduchá příčka s nákružkem pro uchycení na hlaveň má u poddůstojnické verze hák na provlečení střapce. Příčka je přinýtovány k řapu čepele dvěma nýty s půlkulatou hlavou. Varianta pro karabinu štuc má na vrcholu nákružku rybinu, ve které je upevněna stranově nastřelitelná muška. Střenky z ořechu jsou přinýtovány dvěma nýty s půlkulatou hlavou s podložkami. Hlavice bodáku s uzamykacím zařízením je k řapu čepele přinýtována nýty se zabroušenou hlavou. Poddůstojnická verze má na hlavici rukojeti ze spodní strany upevněné ploché očko na střapec. Pochva na bodák M95 je vylisována z ocelového plechu podélně sletovaného, na spodní straně je ukončena kuličkou. Na horním konci je naletován nosec sloužící k upevnění závěsníku. V ústí pochvy je dvěma nýty s půlkulatou hlavou připevněn naústek se dvěma pružinami zabraňujícími volnému pohybu bodáku. Povrch bodáku je upraven leštěním, pochva je lakovaná.

Na bajonetech se vyskytují tyto druhy značení: značka výrobce, datum výroby, armádní přejímací značka (někdy obsahující datum), kód jednotky, číslo zbraně, technologické značky výrobce a označení vzoru. Originál bodáky M95 nebyly sériově číslovány.

Prameny:

http://bajo.cz.sweb.cz/Bodaky_M95.htm,

http://www.celmuz.cz/redakce/tisk.php?lanG=cs&clanek=95560&slozka=90666&,

http://www.vhu.cz/exhibit/rakousko-uhersky-bodak-vzor-1895-na-pusku-mannlicher-vzor-1895-pro-muzstvo-vychazkove-provedeni/.

 

Mgr. Petr Jezdinský, člen týmu JURIS REAL Gallery, spol. s r. o. (s použitím výše uvedených pramenů)