Vážení čtenáři, milí potenciální klienti, právě začínáme s naším seriálem o zrůdnosti režimu NSDAP. V jeho prvním, tj. do jisté míry pilotním, díle se budeme věnovat nechvalně  známým jednotkám SS, které byly „proslulé“ svou zákeřností a bezcitností. Bohužel i období nacismu je součástí nejen německých, ale bohužel i českých, evropských a světových dějin, a to stejně jako „např.“ Franská říše, vznik Pruska, sjednocení Německa nebo 1. světová válka.

 Na tomto místě je také nutno dodat, že veškeré předměty spojené s historií 3. říše, prodáváme na webu https://www.sberatelskagalerie.cz/ pouze  sběratelům, historikům, badatelům, filmařům či členům spolků vojenské historie. Jsme toho názoru, že právě osvětou a vzděláváním je nutné bojovat proti rasistickým, xenofobním a extremistickým tendencím ve společnosti, a to v současné době dezinformací, které  rovněž souvisí s nadužíváním sociálních sítí.

 V našich statích se, co se týká dějin našich západních sousedů, ale samozřejmě logicky neomezíme pouze na období nástupu nacismu a druhou světovou válku, nýbrž představíme si např. německé kolonie a budeme se taktéž věnovat velmi zajímavým příběhům impozantních známek z kolonií císařského Německa. Ostatně např. Leckie začíná svou publikaci o druhé světové válce s názvem „Sága 2. světové války“ ve Versailles. Navíc v jednotkách SS sloužili „např.“ i Vlámové, Norové, Estonci, Lotyši atd.

 SS je považována za jednu z nejobávanějších bojových organizací ve vojenských dějinách. Původně osobní ochranka Adolfa Hitlera se v průběhu několika let proměnila v jednu z klíčových složek nacistických ozbrojených sil a státního aparátu (pozn. Formálně pod SS též spadaly další bezpečnostní složky včetně německé policie.). Jednotky SS byly považovány za elitní jednotky s bohatými bojovými zkušenostmi, ale zároveň si získaly pověst krutých a bezohledných vrahů jak nepřátelských vojáků, tak civilního obyvatelstva a právem byly během norimberských procesů prohlášeny za zločineckou organizaci. Tyto elitní jednotky byly totiž silně zapojeny do páchání holocaustu svou účastí na masových střelbách, protipartyzánským válčení a při zásobování stráží nacistických koncentračních táborů. Lze připomenout „např.“ Malmédský masakr amerických válečných zajatců, české obce Lidice a Ležáky, francouzský Oradour, nebo stovky vesnic v Bělorusku a na Ukrajině. Jednotky Waffen-SS se též účastnily většiny velkých vojenských kampaní druhé světové války. Např. Mann v této souvislosti ve své monografiiSS – Totenkopf“ uvádí následující (cit.): „Jednotky Waffen-SS si vydobyly na bojištích 2. světové války pověst obávaných soupeřů. Do května 1945 prošlo službou v 38 divizích Waffen-SS přes 800 000 mužů, z nichž přibližně 20-25 procent zahynulo v boji. Jednotky Waffen-SS zasáhly do bojů na všech frontách 2. světové války, s výjimkou západní pouště. Obzvlášť důležitou roli sehrály na východní frontě, ve válce proti Sovětskému svazu.“ Ale nepředbíhejme!

 Za předchůdce SS bývá považován oddíl polovojenské organizace SA známý pod názvem Stabswache (pozn. v češtině štábní stráž) o síle osmi mužů sloužící jako pořadatelská a ochranná služba NSDP při předvolebních mítincích. Po neúspěšném tzv. Pivním puči (pozn. Ten se odehrál v Mnichově od večera 8. listopadu do brzkých ranních hodin 9. listopadu 1923.) a zatčení nacistických pohlavárů byl oddíl rozpuštěn. Za den vzniku samotných SS se pak nejčastěji označuje 9. listopad 1925, kdy byla (stále v rámci SA) vytvořena elitní bojová složka Schutzstaffel, jejímž úkolem bylo mj. narušovat mítinky politických odpůrců (politické konkurence) a demonstrovat sílu a odhodlanost stále rostoucí NSDAP. Od roku 1929, kdy v jejím čele stanul Heinrich Himmler, se SS začala více organizovat jako jednotka s pevným vojenským řádem a hierarchií. Spolu se stále větším vlivem ovšem začaly narůstat spory s konkurenční a vlastně mateřskou organizací SA. Boj o moc a přízeň vyvrcholil tzv. Nocí dlouhých nožů (pozn. Ta se udála od 30. června do 2. července 1934), kdy byla většina čelních představitelů SA včetně jejího velitele Ernsta Röhma odstraněna. Od tohoto okamžiku začala SS fungovat samostatně a její vliv výrazně stoupl. Jako elitní bojové útvary působily tzv. Waffen SS (zbraně SS), které byly přednostně vyzbrojovány tou nejlepší a nejmodernější technikou. Jednotlivé divize SS (např. Das Reich, Leibstandarte Adolf Hitler, nebo Wallenstein) prosluly během bojů na západní i východní frontě obrovským odhodláním, ale její příslušníci se také dopustili celé řady těch nejodpudivějších zločinů (viz výše). Patrně nejsmutnější kapitolou je působení příslušníků SS v oddílech tzv. Totenkopfverbände (pozn. smrtihlavů) jako dozorců v nacistických koncentračních táborech. Již od roku 1935, kdy organizace správu táborů převzala, se její členové začali podílet na systematické likvidaci nepřátel nového režimu zejména ze strany Židů, Romů, homosexuálů, handicapovaných, ale i ideových (politických) odpůrců. Podle nejnovějších výzkumů zavraždili příslušníci SS v letech 1933 až 1945 na čtrnáct miliónů lidí! Na dobytých východních teritoriích se příslušnici SS v rámci tzv. speciálních oddílů Einsatzgruppen podíleli na systematickém vyvražďování židovské populace a negermánského obyvatelstva.

Seznam použitých odborných zdrojů:

 

Leckie, R. Sága 2. světové války. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Baronet a. s., 2000, s. 1 000. ISBN 80-7214-285-2.

 

Mann, Ch. SS-Totenkopf. Historie divize s umrlčí lebkou ve znaku 1939-45. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Svojtka & Co., 2001, s. 195. ISBN 80-7237-444-3.  

 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/ss-and-the-camp-system?series=27,

 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/ss-and-the-holocaust?series=27,

 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/ss-key-dates?series=27,

 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/ss-and-nazi-policy?series=27,

 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/ss-and-police?series=27,

 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/waffen-ss,

 

https://temata.rozhlas.cz/ss-symbol-lidske-zvule-a-bestiality-8044935,

 

https://www.britannica.com/topic/Waffen-SS,

 

https://www.valka.cz/10433-Vznik-a-prvni-nasazeni-jednotek-SS.

 

 

Mgr. Petr Jezdinský, člen týmu JURIS REAL Gallery, spol. s r. o.